fbpx
Kokoomus / Hyvinvointialueella

Hyvinvointialueella

Tästä käynnistyy historiallinen hyvinvointialueen palveluiden kehittäminen meille kaikille. Aluevaltuustolla on edessä merkittävä työ.

Lisää sivustolle, kun kevät etenee…

Hyvinvointialueen strategia

Hyvä kirjoitus aiheesta Pirkanmaalta, Riku Siren: ”Mistä on hyvä hyvinvointialueen strategia tehty?”

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Hyviä nostoja STM:n kolumnissa 12/2021: Sote-keskus kehittämisen painopiste on ehkäisevässä työssä – muista siis neuvolat sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

 • Sote-keskuksen kehittämisen tavoite on siirtyminen raskaista palveluista kohti ehkäisevään ja ennakoivaan työhön.
 • Vahvistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, kuten elintapaohjausta.
 • Pidetään jo toiminnassa olevat ehkäisevät palvelut elinvoimaisina ja laadukkaina. Neuvolatoiminnan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon merkitys on keskeinen. Palvelut tarjotaan lähipalveluina asiakassuhteen jatkuvuuden periaatetta noudattaen.
 • Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ainutlaatuisuus on kokonaisten ikäluokkien kohtaaminen terveystarkastuksissa, joissa on mahdollista keskustella pienistä murheista isoihin huoliin. Kouluilla ja oppilaitoksissa tarjottavat palvelut ovat entistä tärkeämpiä varhaisen avunsaannin kannalta. 
 • Määräaikaisten terveystarkastusten merkitys korostuu. Sekä vanhemmat että koululaiset pitävät laajoja terveystarkastuksia hyödyllisinä.
 • Neuvola tavoittaa lähes kaikki lasta odottavat ja 0–6-vuoden ikäiset lapset ja heidän vanhempansa.
 • Mielenterveyden edistämisessä huomioidaan koko perhe. Mielenterveyden edistäminen tarkoittaa ehkäisevissä palveluissa muun muassa vanhemman ja lapsen riittävän hyvän vuorovaikutuksen tukemista sekä vanhempien mielenterveydestä huolehtimista.
 • Yhdenvertaisuus toteutuu ehkäisevissä palveluissa. Toiminnan sisältö ei kuitenkaan ole kaikille samanlainen, vaan se räätälöidään aina yksilön ja perheen tarpeiden pohjalta.

Varmistetaan hyvää ikääntymistä

Siirtoviiveiden ongelmaa kuvasin blogissani.

 • Ehdotukseni oli:
  • Hyvinvointialueella on riittävästi tehostetun palveluasumisen paikkoja sekä osaavien toimijoiden verkosto.
  • Moniammatillinen kotiutustiimi ja yhteistyö hyvinvointialueen eri toimijoiden kesken.
  • Alueelle toimii arviointitiimi, jonka vastaa nopeasti asiakkaan toimintakyvyn muutoksiin ja tekee yhteistyötä alueen eri toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.
  • Hoitoa saadaan kotiin liikkuvien palveluiden avulla, ja vältytään ehkä tarpeettomalta päivystyskäynniltä.
  • Yhteispäivystys mahdollistaa, että potilaat pääsevät suoraan oikeaan hoitoon.
  • Kotihoitoon lisätään toimintakykyä ja kuntoutumista edistäviä palveluita.

MTV-uutiset kirjoitti samasta aiheesta 31.1.2022: Viime vuonna Vantaa maksoi 582 000 euroa ja Espoo 750 000 euroa sakkoja HUS:lle siitä, että ei ole kyennyt vastaanottamaan sairaalapotilaita jatkohoitopaikkoihin.

Kunnat kipuilevat kasvaneiden sakkojen takia, joita maksetaan sairaanhoitopiireille silloin, kun kunta ei pysty tarjoamaan sairaalapotilaille jatkohoitopaikkaa esimerkiksi hoivakodista. Espoon perusturvan johtaja arvioi, että tuolla rahalla saisi esim. 10 000 lääkärikäyntiä espoolaisille kuntalaisille.

Ongelman syy ja ratkaisu artikkelin mukaan: jatkohoitopaikkoja sairaalan potilaille ei ole riittävästi – ei kotihoitoon eikä palveluasumisen pariin – ja se taas johtuu siitä, että etteivät kunnat saa palkattua henkilöstöä näihin palveluihin.

Digitaaliset ratkaisut tukevat kuntalaisia ja alueen eri toimijoita

Opastusta sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiin palveluihin tarvitaan laajasti, eikä se koske vain ikäihmisiä!

 • THL 01/2022 julkaisun mukaan: Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden käyttöön opastusta koki tarvitsevansa 17 prosenttia väestöstä. Opastusta tarvitsivat kaikenlaiset ihmiset aina opiskelijoista kokopäivätyössä oleviin ja eläkeläisiin. Kaikista eniten opastuksen tarvetta näyttivät kokevan ne ihmiset, jotka asioivat avustetusti tai puolesta asioinnin turvin sähköisissä palveluissa sekä ihmiset, jotka eivät hyödyntäneet lainkaan sähköisiä palveluita. (n=28 199) THL uutinen ja tutkimuksen tiivistelmä

Hyvinvointialueesta erinomainen työpaikka

 • Kokemuksia keskitetystä työvuorosuunnittelusta.
  • Pirkanmaalla todettu, että voidaan vapauttaa tulevaisuudessa esihenkilöiden työaikaa henkilöstön ja palvelun lähijohtamiseen. Toimintamallin kehittämistä jatketaan vuonna 2022 PirSOTE:ssa (Pirkanmaan tulevaisuuden SOTE -hanke) ja otetaan käyttöön tulevaisuudessa asteittain hyvinvointialueella. Palvelutarvelähtöinen, keskitetty työvuorosuunnittelu vähentää kuormitusta ja säästää kustannuksia. (Blogi Periviita 20.1.2022)

Eurot terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen

Mielenkiintoinen sivusto tutkailla valtion budjettia eri vuosina: https://tutkibudjettia.fi/talousarvio

STM:n hallinnon alan menoja: https://tutkibudjettia.fi/talousarvio/menot/33

Kiinnostaa eurot terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen, jotka jakautuvat eri luokkiin.

Oletko muuten huomannut velkakellon?

Käypä hoito-suosituksia tueksi

Käypä hoito-suosituksia potilaslähtöisempään suuntaan. Esimerkkinä Terveystalon yksilöidyt ja potilasta aktivoivat työkalut – alaselän ongelmiin, masennukseen, ahdistukseen sekä unihäiriöihin. Eli merkittäviä sairauspoissaolojen aiheuttajia.

Hoitopolut työkaluineen ovat pääsiassa potilaan käyttöön tarkoitettuja tietopaketteja. Paketit sisältävät sairaudesta ja sen hoidosta kertovia tekstejä ja linkkejä ja potilasta aktivoivia videoita. Mukana olevat videot ja muu materiaali esittävät erilaisia tapoja itsensä hoitamiseen. Tutustu lisää Mediuutiset 28.1.2022.