fbpx
Kokoomus / Blogi / Riskienhallinta 2025 Sote:ssa

Riskienhallinta 2025 Sote:ssa

Julkaistu:

Sosiaali- ja terveydenhuollon riskienhallinnassa ja sen sääntelyssä on kehitettävää. Järjestäjien sekä tuottajien ja toimintayksiköiden tulisi tehdä riskienhallintaa monialaisesti ja yli toiminta-aluerajojen sidosryhmien kanssa huomioiden koko potilaan ja asiakkaan palvelupolku. Laaja-alaisella riskienarvioinnilla saavutetaan vaikuttavammat ja turvallisemmat toimintaprosessit.” (STM julkaisuja 2020:1 Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021)

Mitä minä muuttaisin sosiaali- ja terveydenhuollon riskienhallinnassa seuraavien vuosien aikana?

Pistemäinen riskienhallinta muuttuu laajemmin eri toimijoiden yhteistyöksi. Pistemäisellä riskienhallinnalla tarkoitan yhden toimintayksikön satunnaista riskitapahtumien kirjaamista tai kerran vuodessa tapahtuvaa työympäristön riskin aiheuttajien listaamista.

2025 riskienhallinta on tätä, esimerkkinä diabeetikon hoitopolku:

Hyvinvointialueet ovat sopineet diabeetikon hoitopolun tavoitteet ja toteutuskeinot eri toimijoiden osalta. Vaatimukset ja ohjeet on sisäistetty kaikkien osalta. Toiminta perustuu tietoon. Lisäksi hyvinvointialueet ovat harmonisoineet, miten keskeisiä riskejä hoitoprosessin osalta seurataan ja raportoidaan. Tietoa riskeistä kerätään samalla tavoin. Saatavilla on tietokanta hoitopolun onnistumisesta ja riskeistä eri toimijoilla.  

Digitaaliset ratkaisut ovat ottaneet uuden loikan kotona tehtävien mittausten ja etähoidon osalta. Etävastaanottojen osuus diabeetikon hoidossa on reippaasti yli puolet vastaanottokäynneistä eri ikäryhmissä. Asiakkaat ja potilaat ovat aktiivisia raportoimaan palvelun laadusta ja kokemuksistaan. Tekoäly tukee tiedolla johtamista, mutta se ei aiheuta tietoturvarikkomuksia.

Omavalvontasuunnitelman lainsääntely on tarkentunut riskienhallinnan osalta. Sääntely on saanut hyviä käytäntöjä lääkinnällisten laitteiden vaatimuksista ja ISO-standardeista mm. riskienhallinnan ja tietoturvan osalta.

Riskien ymmärtäminen ja hallitseminen on luonteva osa arjen toimintaa yksiköissä. Kyseessä ei ole ”että joku siellä hallinnossa varmaan kirjaa tätä Exceliä ja laittaa sen viranomaiselle”. Velvoittava seuranta on jo vanhentunutta valvonnan mallia, koska olemme oppineet ennakoimaan ja jakamaan hyviä käytäntöjä. Hyvä kello kauas kantaa.

Riskienhallinnan toimintatavoista on ehdotuksia uudessa hyvinvointialueen hallintosääntömallissa (Kuntaliitto 2021). Ehdotuksen riskienhallinnan periaatteet ovat ”tuttua kauraa”. Blogin alussa esitetyt lainaukset STM:n havainnoista olisi voinut päätyä Kuntaliiton ehdotukseen. Harmi.

Voi palata tästä pääsivustolle.

Lisää julkaisuja

3.1.2022

Lupaus nopeasta hoitoon pääsystä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella

Uskon sen olevan mahdollista Sote-keskus -toimintamalli on parhaimmillaan mainio. Vantaa-Keravan alueella valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus,

15.12.2021

Johtaminen resurssipulan keskellä

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestöt ovat huolissaan nuorten hoitajien aikeista vaihtaa alaa. Pandemia on kuormittanut henkilöstöä. Sote-alalle tarvitaan seuraavan 15 vuoden

10.12.2021

Lääketieteen ja hoitotyön johtaminen

Etujärjestöjen edustajat muistuttavat siitä, että lääketieteellinen ja hoitotyön johtaminen huomioidaan hyvinvointialueen johtamisessa ja valmisteluissa. Terveystieteenmaisterin ja sairaanhoitajan tutkintojen kautta minulla